Bilişimiz ýaly sanlyja minutlar mundan öň aziýa ýaşyl meýdanlarnda jahan futbol bilermenlerini özüne bakdyran oýunlar tamamlandy, ýagny 2014 nji ýylda Brazilýa ýaşyl meýdanlarynda geçiriljek jahan kubagyna saýlama oýunlarynyuň nobatdaky tapgyry bolyp geçdi....

Köneler, 1merdan tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir