gözlerin gözlerimde ben sana kurbanolayım ugruna yorulayım ugruna yanayım ,içinde fırtınalar rüzgarın olayım, sesini sesimekat sesinde bogulayım, sen ateşol ben yanayım sen yazoln ben ayaz kalayım, uzasın gölgeleri şu ışıkların sen tutukla ben hükümlü kalayım, en teline bensana haldaş olayım bir yaprakgibi dalına sarılayım. ahını ahımakat sevdanolayım sesine bir dügüm at sesine tutunayım, sen ateşol ben yanayım senyazol ben ayaz kalayım uzasın gölgeleri şu ışıkların sen tutukla ben hükümlü kalayım. tek sevdan olayım tek sevdan olayım

Köneler, trabzonlu tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir