Bir gün pylesos("tozan süpüriji") satyan yigit bir öyün gapysyny kakyar. Gapyny yaş bir gelin açyar: "Gelneje, elimdaki gapda sygyryn tezegi bar" - diyip elindaki gaby halyn üstüne yayradyp sepyar. Sonam: "Gelneje, şul elimdaki pylesos bilen 10 minudyn içinde halyny arassalap bilmesem tezegi iyjek" diyyar. Gelin bir sellem satuwça seredip durup: "Yanyna ketçup bilen mayonezam getireyinmi?" diyyar. Oglan düşünman: "O name üçin?" "Tok kesildi, şonun üçin."

Köneler, Agent007 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir