hich konul shatlygy chykmaz bir konul yykmayan ärden. yagshylyk tamasyn etman, yamanlyk chykmayan ärden. ....... ..... ........ ............. kimse ile beglik eder, bir jem bilen yola gider, kethudalyk ýyrak gider. yaman soz chekmeyan ärden. ....... ........ ....................... yagshy är il aybyny açmaz göre-bile haram icmez. yaradan yazygyny gecmez gozyashyn dokmeyan ärden. .... eglenmez,eyyam öwruler zaman oter, nyrh kesiler agyr dowletler ayrylar bir agza bakmayan ärden .... gocoklara yasow guni gurda goymaz shir awyny pygamber bizar ýow guni yoldasha bakmayan árden. ...... öz-özunden akly yetmez akyllaryn sozun tutmaz yoksullyk yok bolup gitmez oñ ish etmeyan ärden. ........... magtymguly, ýangyl, öçgül, ya lal otur, ya dur sachgyl bir guyruksyz itdir, gachgyl hesihat yokmoyan ården..

Köneler, Shajy tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir