kellämde aýlanýar birtopar pikirler, sen men yatla, men hakda pikirlen, indi name etmeli hany önki setirlem, ejemi yatlamaly, sagamanmyñ ejejan, sensiñ bu dunýäde meniñ yekejäm, suratyma seredip senem ýatla meni, eger günäli bolsam gech onda günämi, seni ýatlap yatyryn her gijeler, seniñ sesiñ meni kesellerden bejerer, seniñ adyñ bilen ýashap ýörin ejejan, seniñ adyñy tutyp gygyrýan elmydam, bize guwanyp yasha, hich hachan chekme gam, diñe seni görmek, meniñ bar aladam, penjireden seredip, men seni ýatlaýan, ejejan bu dunýäde seniñ uchin ýashayan, hosh gal ejejan, hosh gal mähriban, ALLADAN ýeke dilegim, gulip gezgin elmydam !!!

Köneler, Makintos tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir