Adamy iş adam edýär! durmusyñ süýji bolsun diýseñ,ajy deriñ dök! ajy der süýji durmuşyñ gapysydyr! gijeler ukyñ şirin bolsun diýseñ, gündizler arman-ýadaman işle! süýji ýaşajakmy!-ajy deriñ dök. şirin lezzet ajy deriñden geler. ynsanlygyñ hakmy? Dünýäñ derin çek, azabyñ dünýäniñ düründen geler. dünýäniñ höziri diñe iýmek-içmekde däldir,dünýäniñ höziri öz eden işiñden hoşal bolmak,ýüregiñ takat tapmagydyr,eden işiñden lezzet almakdyr.

Köneler, sahett tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir