Siñegiñ peydasy känmi zyýany???!!! Meniñ özümä peydasy kän diyyän birje mysal $olar bolmasa dünyä bir wagt porsardy

Köneler, globus tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir