Pagtaçy:-gowaçalan boÿy ÿetip gullande, gelin-gyzlar hanasyny ellande, wagty ÿetip,ak gozasyn sallanda, girsen bir çetinden,hezil shol yerde. çopan:-pagtaçy dost,senem tanap goy bizi, mukamyna ashyk gin sahra-duzi, goyunlar maleship,bokjeklar guzy, ozge saz islemen,hezil shol yerde. nebitçi:-bokduriber,naçe guzy bokdursen, ekdiriber,naçhe ekin ekdirsen, Ÿerin gowsun ÿaryp,nebit akdyrsan, polat kerwen guryan,hezil shol yerde. halyçy:-ôwshun atyar on barmagmyn hunari, ÿanlanyp gelyandir asyrlar bari, onsan nenen soymersin sen shol kari, goshup darak kaksan,hezil shol yerde. gallaçy:-ak bugdaÿyn mekanydyr bu yerler, gushgursak danesin uwap iyerler, mele-myssyk nana sarpa goyarlar, tamdyra gun dogsa,hezil shol yerde. balykçy:-syn edende,mawy denzin tolkuny, yada salyar agyr goshun polkuny, ÿazyn hosh shemaly,guyzun salkyny, durli balyk tutsan,hezil shol yerde. (bagyshlan,dowamy ashakda)

Köneler, hakykygyz tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir