salam hemmelere! kop wagtlyk arakesmeden son tema achyp goreyin :) blaknodyma "heserli" diyen powestdan kichirak pikiri bellap alypdyryn. tötänlik hakdaky pikirlerinizi sizem yazybermeli.---"kä adam diñe bir düýp erik agajyny ekmek wezipesi bilen shu düný , ak patrak bolup gülleýär. shol günem "gubrumyñ üsti gülsüz bolmaz" diýen omar haýýam dünýeden ötýär. gije bir ýerden shemal gelip , häliki erigiñ gülüni omar haýýamyñ gubrunyñ üstüne dökýär. ertesi güni adamlar muny görüp haýran galýarlar. shondan soñ millet her gün gelip onuñ mazarynyñ üstüne gül sepeleýär. gyshyn-ýazyn , hemishe sheýle. shol erik agajyny eken adam miwesini iýerin diýen niýet bilen ekendir. "kiçijik nahalym ulalyp , gülläp , gülüni shahyryñ mazaryna sepelär" diýip aklyna-da getiren däldir. emma ol kishiniñ dünýä inip shondan uly ish edenini , hat-da adynam bilenok.diýmek dünýäde tötänlik diýlen zat ýok. özümiz habarsyz bolsak-da edýän zatlarymyzyñ bir emmasy bardyr"(heserli powest. y.amangeldi)

Köneler, adatyadam tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir