o tak, bu tak, öñe yza, keýp berýär oglana gyza, hany biliñda, hapa zat däldirow

Köneler, Makintos tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir