bir gun ish bilen gumra bolup oturkam bir gyzjagaz goshgularyny kompda yazyp bermegimi hayysh etdi. ishimin kanligine garamazdan goshgularyny haladym we yazmana razylashdym. sonam talyp.coma gecirmane rugsat aldym. gyzjagazyn ady ayjeren danatarowa. omur baky yashap yorjek yaly men garasyp men senin soyyan sozune arzuwlarmy hyyal etmejek bolup garashyan men nirwd xsen gelsene elleine ellerimi baglap men gecsem bu yollaryn kulpetlerinden gownumem senin bioen omrume omur baky yasap yorjek yaly men gecen gunlerimi yadyma salyp baryan ykbalymyn syryp yodasyn gownume dal gecen gunleri yatlap omur baky yasap yorjek yaly men senin adyn nagyshladym kalbyma her gijelem aglap yetirdim dana gelermin gelmezmin garashyp sana omur baky yashap yorjek yaly men

Köneler, Karat tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir