Essalowmaleýkim halaýyk. Hany bir aýdyp beriň. Talyplar.comda, yurdumyzda, butin dunyade name tazelikler, conceptler bolup gecdi. Men bir internede kawagt giremson hic zatdan habarym yok. Üýtgeşik täzelikler, peýdaly zatlardan näme bar? Hany mts açyldy. Işgärleri eýýam ulanyp ýör diýýäler welin, halka haçan ýeter bu zatlar? Ylymdan bilimden, beýlekiden näme habaryňyz bar?

Köneler, owreniji tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir