Essalowmaleýkim dostlar we doganlar!!! Ýagdaýlaryñyzam gowymy??? Allah kabul etsin namaz orazalaryñyz sadakalaryñyz!!! Ine menem näçe wagt bäri saýda i$ sebäpli menem girip bilmän diñe myhman bolup ýazan teswirleriñizi okadym! Hudaýa $ükür parahatchylyk dostymyzyñ ady ýalak saýdam parahatchylyk ýöreýär!!! Tüweleme saýdyñam agzalary köpelipdir hany täze agzalar geliñ tany$ bolalyñda!

Köneler, Yzganttm tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir