Ýarym finalda Portugaliýaň garşydaşy kim bolarka diýlen soraga köp futbol janköýerleri Germaniýadiýip jogap berendir. Şolaryň aýdyşy ýaly hakykatdanam bir toparçada ýagny "B" toparçada çärýek finala çykan iki ýygyndy ýarym finalda ýene duşuşar. Germaniýa-Gresiýa oýny hakda aýtsak hasap 4-2 boldy. 39 min Lam (ger) 61 min Kedira (ger) 68 min Klose 74 min Roýs (ger) 55 min Samaras (gres) 89 min Salpingidis Indi bolsa aşakda şol oýundan soňky agzalan gazanan oçkolarynyň jemi bilen tanyşalyň.

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir