eger söygiñ köyen bolso elenme,goy gussodo senden uzokdo galsyn,pikir edip gör sen yeri gelende, meger sen sögiñe mynasyp dälsiñ,yok, ony yazgarma, biwepa diýip,ýazgarma, diñe ol seni tanandyr,biçäre söýgisine degmäniñ üçin,showsuz geçen söýgisine ýanýandyr,ýagshylary söýmän bilmeýär gyzlar,olordo günä yok söygüden özge,düýn söýön gyz bugün ýigrense seni,onuñ sebäbini özüñden gözle.

Köneler, Multyk tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir