Салам достлар ве талыплар. Сизден бир зат соражакдым сайт нэдип ачып боляканай ве нэдип оны йоредип боляка ондан нэдип гирдежи газанмалыка. Бу барада биленлернизден душиндирэйсениз.

Köneler, Bahbit tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir