Juwan göwne sonsuz gussa dushmezdi Eger-de sen meni söymedik bolsan. Ak durnalar bagt saymazdy dushlegini Eger-de sen meni söymedik bolsan. Hosh suratyn galan eken düzlerde Sen gelseñ rahatlyk taparyn yerden Shamu säher gezermidim gozlegde Eger-de sen meni söymedik bolsan. Gatlar gatlar gayasynda daglaryn Duman bolup gerdeninde galgadym. Ne uchin meni gozlen bilen awladyn, Eger-de sen meni söymedik bolsan. Ýok sözun almadym senden bashgalañ Men ählisini aydypdyma bashdanam. Aydym bolardymy yazan goshgulam, Eger-de sen meni söymedik bolsan. Sadaja umytlam galypdyr gyshda Kate ya-da dùshyañ ol shapak ýashsa Kalbyñ sesin duyarmydym ýagyshda Eger-de sen meni söymedik bolsan.

Köneler, Koneurgenchli tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir