sen hakda. sen hakynda yazmak islap,otyryn men pikire batyp, yatlayaryn bile gecen gunlermizi gama batyp, gecmez boldy gunlerim men,gelmez boldy danlar atyp, na sebapden beyle boldy?bu bir bize synagmydyr? gama batyp otyryn oz-ozumi yitirip, sen hakdaky duygularym kagyz yuzune getirip, gurrun bersem baryny,sen gashynda oturyp, na sebapden beyle bolyar?ya-da bu bir arzuwmydyr? dogurdan hem sebap barmy, menden gaty gormage, bilmen ya-da sebapsizmi, ozum oda salmaga, bu yollarym dowam etmez,sensiz dowam etmage, na sebapden beyle boldy,ya-da bu bir bowetmidir? yalabryaryn dyza cokup,gozlerine gozum dikip, name meni gynayarsyn,sen mahirli gulup bakyp, "soyyan" sozunin yerine,"dostum" diyip icim yakyp, na sebapden beyle diyyan,"soygi"dostluk bolyanmydyr? .................................................... ......."senin ucin"!! oturyp bir ozum sesiz otagda, yazjak bolup,dine-dine senin u/n, bar pikirim jemlap,akyl hushumda, owrup bilsem shygra dine senin u/n! atly-guycli sahyr dal men,kawagtjyk yazsam bile, yazan bolyan kawagtjyk,yurek takat etse bize, yazgym bilen gul yuznuze shatlyk cayyp bilsem size, bilsem beyle boljagyny,yazjak dine senin u/n! shadyyan sen mydam sheyle gezaysen, bu yollary dine yenip gecaysen, wah yene-de bir azajyk osaysen, arzuw edyan bulan baryn,dine-dine senin u/n! durmush yoly agyrdyr,mun yanarsyn ocersin, tutan yolun bagtly yol,biraz kynrak gecersin, kyn gunleri gecip bilsen,ajap gune yetersin, yetmegini arzuw eylap,onam dine senin u/n! ay bolya-la yeter indi beyle kan hem yazmayyn, "gyz gowni bir nazikdir", birden gowne degmayin, yazanlama gownun yetse,sona bolup men kayyl, "sagbol sana"diysen bolyar,onam dine menin u/n!! ...............................................

Köneler, Kurtoy tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir