gunlerde bir gun, bir adam akyldar,parasatly mollan yanyna gelipdir... ve gurrundeshlikde onun her bir aydan sozunin manyly,dursligine hayran galyp oz gyzyklanyan soragyny beripdir: jan mollam aytsana,name uchin baylyk kop adamlary uytgedyarka ?... molla hich hili pikirlenman ol adamy yerinden galdyryp apishgan onunde goyupdyrda : " hany oglum,seret name goryan ?"diyipdir... ol adam oz goryan zadyny aydypdyr:"men kochede ashyk oynap yoren chagajyklary goryan..." molla bu gezek ol adamy yuz gorulyan aynan onunde goyupdyr we :"oglum ayt hany indi name goryan ?" ... ol adam hich hili pikirlenman :"men ozumi goryan " diyip jogap beripdir... molla yylgyryp :"oglum ikisema shol byr ayna,dine ikinjisinin yuzune chalaja kumush sepelenen,sen bolsa eyyam dine ozuni goryan ..." p.s:... baylyk hem edil sholar yalydyr, dine ozuni bilen adamchylygyny yitirer,uytgar,nebisjen bolar... emma senin eden yagshy ishin hemishe yureklerde galar,belkem bizin yashayan dovrumizde pul,baylyk,sotsial yagday uly orny eyeleyar,emma shol baylygy bile paylashyp biljek yakynlaryn,dostlaryn,eziz goryan adamlaryn dashynda bolmasa,pulun geregi barmyka? allajan hichimizi kem rysgal etmesin,yureklerimize paklik bersin....hemme adam sotsial yagdayynyn beyikligine gora uytgeya diyip biljek dal emma,kabir adamlaryn ozlerinden eshiklerinin has gymmatdygyna sheyle gynanyan...

Köneler, byagulechka tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir