“Ynha geler…, diýip garaşyp durmak Dünýäde iň süýji, iň elhenç zatdyr Onuň süýjüdigne şaýatdyr ýürek, Elhençdigne bolsa beýnim şaýatdyr. Ýüregim: “Dur entek, sabyr et!” diýip, Müň süýji arzuwy beslärdi mydam. Beýnim: “Indi gelmez, gaýdyber!” diýip, Arzuwdan döndermek islärdi mydam. Biri – umydygär, Birisi namut, Söweşe girerdi beýnidir ýürek. Hiç haçan namuda golum bermändim, Zyýanam görmändim….. Siziňki gezek. Kerim Gurbannepesow |

Köneler, Gagu tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir