essalowmaleykum talyplar.com yng agzalary, sagamanmysynyz ? Hemmaniz yerli yerinizdemisingiz ? Okuwlar ? İşler ? Menem siz bn şu gün şutayda, :)) hemmanizi bayramynyz bn gutlayan hawa aydyp oyuryn, irtir nirelerik aylanmagy maslahat beryarsiniz ? Nirde has hoşa yakymlylyk bolar, hany aydyp oturyn uzak wagtlap siz bn hawarlaşamogamdym :)

Köneler, Broker tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir