salamaleýkum türkmenler.eşitdim-eşitmedim diýmääň ho..oow, ertir bitaraplyk alanymyza dogry 16 ýyl boljakdyr hoo..ow.hemmäňizi gutlaýaryn.aý turkmenistan betlaý ilDe ýok baýraMÇYLYK HOW. -BITARAPLYK NÄME BOLÝARAÝ? -hää! Bitaraplyk näme bolýar diýämiň.AÝ OL NEME BOLÝAR,NEMEDÄ, MYSAL ÜÇIN IKI SANY ÝURT URŞYP OTURAN BOLSA ŞOLARA GOŞULMALY DÄL,HIÇ HAÝSYNA PUL,ÝARAG, KÖMEGINI BERMELI DÄL.PROSTA SEREDIP OTURÝAŇ.

Köneler, prezident tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir