Mähri-turkmenistanym.mp3 diýip aýdym çykarypdyr diýip eşitdim, inetda ýokmy,eger ýok bolsa ýükläňsene haýyşt!Şo gyzy gowy görýänaý ýaman...

Köneler, prezident tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir