Türkmenistanda talyp bolsañ gowmy ýada dashary ýurtda talyp bolsañ gowy???

Köneler, garypjan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir