salam dostlar gowymysyňyz.Men gyzlarymyz hakynda ajaýyp zatlary aýdasym gelýär. meselem soňky döwirde gyzlar gaty salyhatly we gowy, gelişikli geýinýärler. Aýdaly keteni, çabyt geýinip çykanlarynda türkmen gözeline buýsanjyň artýar 2 örim saçyny öňine taşlap çykan tahýaly türkmen gözeli nähili göze ýakymly hä mundan 15ýyl öň barmydy şeýle ýagdaý? ýokdy diýmek gyzlarymyz hasda akyllanýar

Köneler, 1merdan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir