Gel,sohbet acaly so gunler hakda, yatlaly baryny yekanme-yekan. Ikimize ganat beren o gunler, cagyrsakda yzyna dolanmazmykan? - - - - oglan basyma ysk uran cagy, yskyn yuregmize kosk guran cagy. $ol gunlen bir guni bir minut dagy, cagyrsak yzyna dolanmazmykan? - - - - yok,indi dolanmaz gecirdik dusdan, gecirdik biz ay yyllaryn encesini. Men caga bilbildim. Sen bolsa,lalam, heniz semal uflemedik guncadyn. - - - - senin acylmagyna,menin ucmagma ikimiz ucin o dowur irdi. Soygin namedigni bilmesek'de biz, yone aramyzda bir zada bardy. - - - - sonun namedigni bilip bilmandik, dogrydanam,namedi ol,namedi? Soradyk biz ony gulden derekden, biz ony soradyk dilden yurekden. Dymypdy hemme zat,hic zat diymedi... - - - acylmady sonlugna'da galdy ol, gomlen hazyna dek gizlin syr bolup, wagt bolsa yöretdi oz hokumini, yyllar gecip gitdi garasar bolup. - - - bu gun yene bizi dusurdy ykbal, yone bu dususyk oran uytgesik, sen ene bolupsyn,men ata boldum, ikimizem gidipdiris uytgesip... - - - gel,sohbet acaly so gunler hakda, yatlaly baryny yekanmi yekan. Meni bilbil eden, senem gul eden, sol gunler yene'de dolanmazmykan?!

Köneler, Abadan tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir