Urrraaaaaa! Ýurdumyzda tmcell internet hyzmaty gowy ishläp ugrady! Indi bir aýdyr gaty kösenipdim swýazdan, sebäbi ýönekeýje mysal: ine "talyplar.com-da" bir temadan, beýleki tema geçmegem görgülikdi, saçyñ düshüp gidýärdi, birki minut garashdyryp açylýardy! Käwagt gaty gaharymam gelerdi, swýaza sögünerdim, shol sögünçlerimi yzyma gaýdyp alýan! Ishiñizde üstünlik "tmcell-altyn asyr" aragatnashyk hyzmaty! Hyzmatyñyza berekella!

Köneler, Multik tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir