salam agzalar! Men bir degi6mejik aydayyn, gulkunjirak! Bir gun enesi bn agtyjagy da6arda aylanyan ekenler. Agtygyn elindede dondurma bar eken, oñam dondurmasy yere gacyar. Egilip aljak bolsada enesi "balam, goy, yerden hic zat galdyrmaly daldir!" diyyar. Bular yoluny dowam ediberyarler. Enesi yolda birzada taýyp yykylypdyr. Agtygyna yuzlenip "oglum, meni galdyrsana" diyyar. Agtygam "yok ene, yerden hiczat galdyrmaly dal" diyip jogap beripdir)))))

Köneler, Myahri6a tarapyndan 9 years ago
  Anakonda 9 years ago
 • Näme ejeñi zorladylarmy, kakañ ishi känä bu günler, bileñokmy oguljygym?!
  Myahri6a 9 years ago
 • normal'nyja yazy6ynsana, nahilay siz? Men bular yaly zadynyz u.n yazmadym bu temany!
  Anakonda 9 years ago
 • Ejeñ porsy götune sok ony!
  Myahri6a 9 years ago
 • ty s golowoy druji6? Utananokmy beyle sozler yazmana? Oz gyz doganlan, jigilen bilenem $eydip gurle6yanmi? Erkek diyersin yene ozune
  Anakonda 9 years ago
 • Maña bildirýän zady ýok, jan edibem yazypsyn!
  Djdawid 9 years ago
 • Дети
  Звонит телефон. Трубку снимает маленький сын.
  - Вам кого?
  - Папа дома?
  - Нет, он куда-то уехал.
  - На отдых?
  - Нет, он уехал с мамой.

  Разговор
  ...-Позвони мне вечером.
  -А какой у тебя телефон?
  -"Ericsson"
  -Дурак, номер какой?!
  -Т62.

  Разговор
  Звонок по телефону:
  - Васю можно?
  - Пошёл на фиг!
  - А когда вернётся?


  Студенты
  Профессор спрашивает студентку:
  - И вы можете доказать, что вода притягивает электричество?
  - Да! Каждый раз, как только я залезу в ванную, звонит телефон.


  Скорая помощь
  ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В СКОРУЮ:
  - Але, СКОРАЯ! Помогите! Мне осталось жить максимум 59 секунд!
  - Одну минуточку...

  Знакомства
  - Девушка! Мне посоветовали с вами познакомиться. У вас правда 90-60-90?
  - Правда! Только это мой номер телефона.

  Грузины
  Разговор двух грузин по телефону:
  - Гыви, ти что дэлаеш?
  - Кюшаю, да.
  - А что ти кюшаеш?
  - Это нэ тэлэфонний разгавор...

  Муж,жена
  Твоя жена много времени проводит на кухне?
  - Практически не выходит оттуда.
  - Наверное, она у тебя прекрасно готовит?
  - Нет, просто у нас на кухне стоит телефон.

  Сын звонит маме
  :-Аллё, мама, я еду домой. Что-нибудь купитpь?
  -Купи себе квартиру, ушлёпок, и живи отдельно!

  Anakondaanynejesi 9 years ago
 • Oglum bärdede haramzadalygñy görkezýäñmi beýmede öýe gel caltjak. Bolmasa kakañ bizar etdiler diläp. Edip gidenlerem bar. Gelsene öýe.
  Anakondaanynejesi 9 years ago
 • Oglum bärdede haramzadalygñy görkezýäñmi beýtmede öýe gel caltjak. Bolmasa kakañ dostlar bizar etdiler diläp. Edip gidenlerem bar. Gelsene öýe.
  littil 9 years ago
 • menem size bir anigdot aýdaýyn. bir aýy giraýin alyp bagyň aşagynda bukup gidýä. ony hiçkim bilmesin diýip "bärde giraýin ýok" diýip hat ýazyp goýýar. eşek muny görüp giraýyny alyp men alanymy hiç kim bilmesin diýip "giraýyny eşek almady" diýip hat goýup gidýär.
  zagajkis 9 years ago
 • hahahaha jenka. bu anigdody sen yazmadyn gerek?
  littil 9 years ago
 • men ýazdym näme halamadyňmy. indem maňa jenka diýme.
  zagajkis 9 years ago
 • yok asagynda "bu anigdody men yazmadym" diyip bellik goymaly ekenin diyjek boldum.
  bolya adyny tutman owadanjam. sey diysem bolarmy? gor kim senden otunc sorayar bagulim.
  littil 9 years ago
 • meň gaharymy getirme. meni görseň gorkarsyň.
  zagajkis 9 years ago
 • bolya tegelejigim. su wagt sen name diysen men sol.
  littil 9 years ago
 • uuuuuuuuuuuuuuf biýäňmi sen nähili adam. sen meni sylaňok.
  zagajkis 9 years ago
 • name ucin bey diyyan. men seni gaty sylayan. hatda s-yyan bolmagymam ahmal (yazmana utanyan).
  littil 9 years ago
 • sylasaň beýle zatlar ýazmazdyň.
  magnit 9 years ago
 • hmmm toje lyubov )))
  zagajkis 9 years ago
 • bu hakyky lyubow. ahli lyubowyn netijesem seyle lyubow bolyada dusunensinlay magnit.
  littil 9 years ago
 • bärde hiç hili lyubow ýok. magnit ýalňyşýaň.
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri