Dostlar menin dashary yurtdan soygulim bar men ony söýýan ýöne türükmenistanda menin adaglanan gyzym bar men name etmeli.

Köneler, Ayazdayy tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir