Hemisheki bolshy yaly bu gun yene seni yatladym Kakajan! Hic yuregime takat tapyp bilemok... Shu gunlera has hem beter seni,sen mahrini kuysedim. Her bir ishde sendenem maslahat sorasym gelyar. Her gezek jorlarymyng ya-da dash towerekdakilerden 'kaka' sozuni eshidenimde yuregim paralanyar... Kaka sozun eshitsem boynum burulyar, bagrym kebap bolup chishe duzulyar. Ana,shonda yalngyzlygyng duyulyar, gownuming hoshy kakam nirde sen?! Ka wagtlar hich kiming yok yerinde 'kaka' diyip pyshyrdap aydyp goryan. Gor nahili yakymly soz! Hudayashukur ejemjan kakamyng yoklugyny bildirmejek bolup gije gundiz ishledi. Iydirdi,geydirdi,okatdy adam etdi hich kimden kem etmedi,yone shonda-da kaka mahrini kuyseyan! Kakamjany her pursat yatlayan begenemde-de,gynanamda-da... Dogry eje mahri,eje duygysy bashga bolyar,emma kakamyn mahri bir bashga. Howwa kakamy gelmez yola ugradanlarny oz gozum bilen gorsemde,ol gaydyp gelayjek yaly,yene gelip bizi gyzgyn mahri bilen yyladayjak yaly. Shu dunyade hemme zady owrendm. Haram ishlemedim guna el uzatmadym. Hich kimi ynjytmadym. Hemmelere yagshylyk etmegi,begendirmegi owrendim. Dinge bir zady yekeje zady sensiz yashamagy owrenip bilmedim kakajan... Dunyade ing yaman zat olum! Hemme zada chare tapylyar,emma olum diyen ayralyga hich chare tapylmayar! Gara dagdan yagmyr yagar gara yeri suwlar, gara gozler janym kakam sen diyip aglar. Gara bagrym yanar yanar sening yolungda, kakam sen nirde? Kyblam sen nirde? Howwa gundizlerine ish bildn guymenen bolup uns bermedik bolyan yuregme emma, agshamlaryna yuregimin sessiz aglamagyna haaaaalys chydamok. Yene onki durmushuma yagny kakamjan bilen bileje gechiren gunlermizi yatlayan we nache yatlasamam doymayan! Gunler gechip dur yone kakamjan sensiz gunlerim agyrrak gechyada yene seni goresim gelya, seni kuyseyan... Sensizlik gaty agyr degyar kakamjan gelsene... Ing bolmanda duyshumde bir yanyma gelip meng bashymy alyp azajygam bolsa yanymda bolayda... Ine ertir toya gitmeli kakajan yene toydan song joralarymyng yzyndan kakalary ya doganlary almaga barar... A men... Mende ne dogan nede sen bar... Meng yene sensizkikden jiger bagrym yana yana kule doner. Kakam sen nirde? Seng yoklugynga eyyam 7 yil gechsede men sensizlige henizem ynanyp bilemok... Gara bashym gamda gozlerim yashda ykbal meni aglatma, meni aglatma kakam yokdur gamgyn gownum almaga dogan yokdur aglan yashym chalmaga kech ykbaldan yana yana kul boldum derdimi duydurman saraldym soldym kakamjanyng yoluna bakyp agladym derdim guychli bolsa neneng yanmayn eyyam 7 yil boldy name uchindir gijelerine gozlerime hich uky gelmeyar. Yuregim hich karar tapamk. Sensizlikden gaty yadadym kakajan! Bu kalbymdaky hasratlaram hich kime bildirmek islamok. Yuzum gulsede yuregim shol sesiz aglamasyny hich goyanok.....

Köneler, Cwetocek tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir