Yslam soraglary...

Esselamu aleykum talyplar, doslarym-doganlarym, gelin biraz dinimiz hakynda bilgi edinelin;) haysh edyan ashakdaky soraglary internetden gozleman ozumiz pikirlenp gorelin, yogsa gyzygy bolmoyar;)

1."men musulman" diymegin manysy name?
2.ynsan hacandan bari musulman bolya?
3.Allahyn birligne nahili delilin bar?
4....

Dowamy »

825 4
Köneler, 8 years ago


Äjit we mäjit

Äjit we mäjid Kuranda – ýe’jüj we me’jüj
Töwratda bolsa gok we magok diýlip
atlandyrylýar. Kurany Kerimiň beýanyna görä
äjit-mäjit Zülkarneýn (Aleksandr
Makedonskiý däldir) döwründe bar eken.
«Eý, Zülkarneýn! Äjit we mäjit Ýer ýüzünde
pyssy-pujurlyk edýär», diýlip,(Kehf, 94)
aýatynda Zülkarneýne äjit...

Dowamy »

849 3
Köneler, 8 years ago


Sorag:)

gogun gurlap, yagshyn ervet yagyp duran guni iki adamlyk ulagda gelyaniz, baryakanyz yolun gyrasyndaky duralgada duran adamlara gozuniz dushya, olaryn biri, birwagtlar sizi agyr yagdaydakanyz, olumden halas eden, shu gunlerde yashamagnyza sevap bolan dogtar, ikinjisi agyr yagdayda usgurip zordan duran bir garryja hasta adam, akitmeseniz oljek, ucin...

Dowamy »

923 12
Köneler, 8 years ago


Menin govy goryan hojam;)

Salam talyplar.com agzalary, menin govy in goryan hojalarmyn biri hem Dursun Ali Erzincanli:)

Gelseydin

Sevgili!
Ümmü Mektum gibi
Seni görmeden sana sesleniyoruz
Alıp verdiğin nefesi duyar gibi
Sanki açınca gözlerimizi
Seni görecekmişiz gibi
Sana sesleniyoruz.
Sen...

Dowamy »

989 4
Köneler, 8 years ago


Yahya B.Muaz(r.h)

Yahya B.Muaz(r.h) şeyle doga edermiş...

"Ya Rabbim, men yaradylşymy we tebigatymy bilyänim üçin gaydyp gunälere dönmerin diymeyärin, nebsimiñ ejizligni bilyänim üçin bütün gunälermi taşlama sözüni hem berip bilmeyärin, men diñe şuny diyyänki, toba etdim, enşallah bir günaha bulaşmakam ölerin giderin"
untazlyk dilegi bilen jeih...

Dowamy »

626 1
Köneler, 8 years ago


Michael Jackson;)

Salam talyplar.com agzalary, ozuma gorenimde ynanmadym, maykl jacksonyn ruhy ynanyanyzmy?

Michael Jackson...

Dowamy »

965 12
Köneler, 8 years ago


äleme belgilidir;)

Dostlar-a, dostum meniň şirin jandan söýgülidir,
Jan kibi pynhan jahanda äleme belgilidir.

Baş bile barsam aňa, handan olursa güzeri,
Tutsam ol ýerde watan, ol ýer ki anyň
ýoludyr.

Diýrdi ýar: Men aşygym öz elim le katl edem,
Andan owwal gam meni paýmal edip
almalydyr.

...

Dowamy »

1492 4
Köneler, 8 years ago


32 parz...

imanyn shertleri.
1- Allahyn barlygna, birligne ynanmak.
2- Allahyn perishdelerine ynanmak.
3- Allahyn kitaplaryna ynanmak.
4- Allahyn pygamberlerine ynanmak.
5- Ahyryet gunune ynanmak.
6- Yazgyda, hayr ve sherin yaratyjysynyn Allah Celle Celâlühû dygna ynanmak.

Yslamyn shertleri.
1-...

Dowamy »

747 2
Köneler, 8 years ago


Sovunc sozun ziyanlary...

Salam agzalar, Hormatly alym Abdulhay(r.a) heziretleri 37.nji eseri bolan "tevsirü mecmu" atly kitabynda hapa sovilen vagt bolyan zatlary bize sheyle yetiryar...

kishi birden gaharlanyp garshysyndaka hapa sozler sovende, ve bu sozler onun yan-yoldashy yada cagalary bln baglanshykly bolsa, soven kishinin perishdesi ona dort yilan cyk...

Dowamy »

905 4
Köneler, 8 years ago


Ne jogap berjek...

Bu dünýa geldiñ ne amal kyldyñ
Diýse Allahyña ne jogap berjek?
Indi huzuryma ne ýüzñe geldiñ
Diýse Allahyña ne jogap berjek?
¤ ¤ ¤
Iki ýol görkezdim hem akyl berdim
Ýoluñy seçmegi erkiñe goýdum
Rehmetimi zyñdyñ zuluma galdyñ
Diýse Allagyña ne jogap berjek?
...

Dowamy »

704 3
Köneler, 8 years ago


Nami-el, script killer...

salam hormatly agzalar. arañyzda gyzyklanýanlaram bardyr, programmistlerdm bardyr. programmirlemek dilleri: abap/4, apa, actionscript, c++, delphi, java, javascript,
pascal, perl, python, php, html, autolt, awk,
c, cold fusion, erlang, eiffel, forth, dataflex,
icon, limbo. php- saýt döretmek üçin.
hormatly agzalar! bilýä...

Dowamy »

605 1
Köneler, 8 years ago


Vird, zikir, ybadat...

Başlamakanyz dykgat etmegnizi aydayin, bu dogalary okamadan ve her-gunlik doganyz edinmezden on birnaçe duyduruş aydyp geçmekçi.

1.gelin-gyz bolsañyz büreniñ ve abdest(täret) alyñ, her gün üçin doga ediñ, iñ esasysy yalñyşlyk etmezlige dyrjashyn, dine doga edin, toba edin, shuny bilinki Allah Tagala bagshlayjydyr.
2.her gün i...

Dowamy »

1310 4
Köneler, 8 years ago


Apple!!!

Salam hormatly agzalar, naili maslahat beryaniz naili noudbuk'lar govuka, hayssylarny maslahat bererdiniz...
maslahatynyz ucin sagbolun!!!

Dowamy »

1193 29
Köneler, 8 years ago


Esmaül-hüsna...

Salam hormatly taryplar.com agzalary, naili pikir edyaniz hak teala(c.c)'nyn nace ady barka...

Dowamy »

946 10
Köneler, 8 years ago


Türkmenlerden kimleri tanaýaňyz?

Hormatly agzalar! Eger size şeýleräk bir
sorag berseler näme diýip jogap berersiňiz?
Türkmen halky üçin uly işleri bitirip, kän
ýagşylyk eden 5 sany beýik şahsyýetiň adyny
agza diýseler kimleri atlandyrardyňyz?

Dowamy »

1628 19
Köneler, 8 years ago


Gulmek omurden...

Salamly hormat bilen talyplar.do...

Dr Watson(W) b/n Sherlok Holmes(H)
agsham yildyzlara seredip yatyrlarmysh.
H--Dr.Watson ,shu yildyzlara bir goz
aylan.siz nahili netije chykaryp bilyaniz?
W--Birinjidena biz ayaklarymyz b/n
gunbatara seredyas.Ikinjidenem ertir mayil
howa bolar.Uchunjidenem...

Dowamy »

1524 16
Köneler, 8 years ago


Türkmen gelin-gyzlarmyza...

hemmanize Salamly hormat bilen talyplar mashgalasy, turkmen gelin gyzlarmyza yazylan goshguny size yetiryan doganlar...

aslynda asylly gozel gyz bolsan,
adamlaryn kop yerinde gorunme!
durshun bilen kerishmedir-naz bolsan,
artykmach naz boljak bolup urunma!

hemmeler sen gyza bakyanam bolsa,
y...

Dowamy »

850 6
Köneler, 8 years ago


Kuran'i Kerim hakynda...

Gurhan 22 yyl 22 ay 22 günde indi
Gurhan 114 bölimden ybarat ve her bir
bölüme süre diyilyar
Gurhanda süreler ayatlardan ybarat ve
olaryn sanı 6666 sanydyr
Mushaf Gurhanyn sahypalaryny cemleyan
cilde berlen ve dine Gurhana mahsus bolan
attır
Gurhanyn esas 5 maksady bardyr: Tevhit, Nübüvet, Ah...

Dowamy »

863 6
Köneler, 8 years ago


Aydaky azan sesi...

bu tasin gen habar bütin dünya yüzüne
bomba atylan yaly tasir etdi. dünyanin
birnaçe döwletlerinin gazetlerinde,
zurnallarynda sensasiya döretdi. yzly-yzyna,
ginişleyin makalalar yazyldy.
1969-nji yylyn 20-nji iyulynda amerikanyn “a
ppolon-11 ” kosmos korably ilkinji gezek aya
gondy. korablyn kapitan...

Dowamy »

1737 42
Köneler, 8 years ago


E221

Esselamu Aleykum talyplar.com agzalary, sagaman otyrmysynyz, bilmek isledim snigers, mars, nuts yaly chokoleyt'lerde donuz yagy bolyamy... haysy kalsiyalar?
hormat bilen...

Dowamy »

824 4
Köneler, 8 years ago


Yogyna gynanma, baryna şukret...çüňňür imanyň mysalyçuňňür imanyň mysaly faşistler tarapyndan ynsana ezýet bermek üçin döredilen kons-lageriň diwaryndan tapyldy. ol diwarda, ine bu sözler gyrylyp ýazylypdy:hatda, ol şöhlesin saçmasa-da, men güne ynanýan,

hatda, ol bize görkezilmese-de...

Dowamy »

677 2
Köneler, 8 years ago


Comment...

salam talyplar, sag-aman otyrmysynyz, yurek gysdy ve menem bir zatlar yazayin diydim, ashakdaky surata kim govy komment yazsa guyrukly yildiz menden...

Dowamy »

880 15
Köneler, 8 years ago


Hz.pygambermizin durmushy...

hz. muhammed (s.a.s.) mekke'de doğdu. 40 yaşında peygamber oldu. 23 yıllık peygamberlik hayâtının 13 yılı mekke'de, 10 yılı da medine'de geçti. medine'de 63 yaşında vefât etti. bu sebeple:
hz. muhammed (s.a.s.) 'in hayâtı (571-632):
a) peygamberliğinden önceki hayâtı (571-610),
b) peygamberlik devri (610-632) olmak üzere iki kı...

Dowamy »

1000 5
Köneler, 8 years ago


Soygi name...

soygu name diyip soradym taldan
ol diydi soygumi giderip goldan,
ortenip mivesiz galdym men guzym,
indi mivam yok-da
boyum bar uzyn...

soygi name diyip soradym Hozdan
hoz diydi yenilip bir ajap gyzdan
gabygym gatady curusdi manzym
ondan beylesinem
ozun bil oglum...!

Dowamy »

1617 8
Köneler, 8 years ago


Oguznama.pdf

Oguznama.pdf

Dowamy »

1247 9
Köneler, 8 years ago