salam agzalar! ahlinizin yetip gelyan taze yyl bayramynyz bilen gutlayaryn. size durmushda ustunlik arzuw edyarin. bu geljek taze yylda edil hemme arzuwlarynyz hasyl bolmasa da in esasyja arzuwlarynyza yetmek miyesser etsin! kyn bolmasa da sizden hayyshym bar. antivirus kasperski programyny ustanovit etmek uchin klyuch sorayar.shony bilyaniniz barmyka,jogaplarynyza garashyan!

Köneler, Gurbangul tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir