onki istanbul konsulymyz, hazirki azerbayjan ilcimiz Mammed aga (Annamammet Mammedow) aradan cykypdyr. Gaty yasdy entek. junalistlerin onune cykyp gurlemekden cekinmeyan yeketak diplomatymyzdy oydyarin. masgalasyna sabyr dileyarin.

Köneler, Farabi tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir