Esasan ABS-nin edyan bidugunciliklerini we gizlin dokumenleri cap edyan Wikileaks ABS-nin diplomatiki kanallarynyn ozara yazgylaryny internete goyberip baslady. Shol yazgylaryn we dokumentlerin arasynda Ashgabat-dan cykan yazgylar hem bar. Entek 300 toweregi dokumenti web saytda cap eden Wikileaks-in aytmagyna gora ellerinde sheyle jemi 251,287 gizlin dokument bar. Jurnalistler Asgabatdan cykan gizlin dokumentlerde Turkmen hokumedinin, esasan hem Niyazowyn eden biduzgunciliklerine garasylyandygyny aydyarlar. Asgabatdan cykan yazgylar

Köneler, Farabi tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir