Rossiýa telekanallaryny göreýin diýseñiz

Salam hormatly talyplar we agzalar!.Rossiýanyñ telekanallaryny internetde görjek diýseñizler:
www.mtv.ru
www.ru.tv
www.ren-tv.com
www.ctc-tv.ru
www.tnt-tv.ru
www.dtv.ru
www.1tv.ru
www.ntv.ru
www.vesti.ru
poka shular ýadyma düshýänini ýazdym,sizem bilýän bolsañyz tv web adresleri...

Dowamy »

1286 13
Köneler, 11 years ago


Bambuk agajyndam klawiatura öndürildi

hytaýly kompýuter öndürijiler bambuj agajyndan klawiatura öndürmäge bashladylar.klawiaturanyñ dashky gapyrjagy we düwmeleri bambuk agajyndan ýasalar, içindäki elektroniki mehanizmleri bolsa üýtgewsiz galar.klaweturanyñ ekrandan ýaýraýan shöhleleri özüne siñdirýändigi sebäpli adam saglygy üçin zyýansyzdygy aýdylýar.klawiaturany öndürijiler bu taslam...

Dowamy »

1079 20
Köneler, 11 years ago


Türkmen rap ýyldyzlaryna ses bereliñ!

Salam hormatly talyplar we agzalar!.türkmen rapde iska bilen mädäm(merdan) haýsysy siziñ pikiriñizçe haýsysy gowy aýdýar.ses berilshik bashlady.diñe birine ses bermeli!!!

Dowamy »

1415 37
Köneler, 11 years ago


Türkmen chaty (6)

Salam hormatly talyplar we agzalar!.türkmen chaty (6) hosh geldiñiz!!!

Dowamy »

1845 59
Köneler, 11 years ago


Gunça bilen gyzykly söhbetdeshlik

Gunça agzamyz bilen gyzykly söhbetdeshli.gunça sañada geljekde üstünlikler arzuw edýän!

Dowamy »

1240 22
Köneler, 11 years ago


1euro dashary ýurtlarda näçe dollar?!

Salam hormatly talyplar we agzalar!.siz gaýrat edip 1€ dashary ýurtlarda näçe dollara barabar bolýandygyny bolsa ähli ýurtlardaky bahalaryny ýazyñ!.ýede sizden haýysh anyk maglumat köpügine çenli ýazyñ!!!

Dowamy »

1772 12
Köneler, 11 years ago


Jara bilen gyzykly söhbetdeshlik.

Talyplar.coma günde diýen ýaly gelýän agzamyz jara bilen gyzykly söhbetdeshlik.jara dost agzalaryñ soraglaryna jogap ýazyp ýetishseñ bolýar.jara respect!

Dowamy »

1325 51
Köneler, 11 years ago


Türkmen chaty (5)

Salam hormatly talyplar we agzalar!.Türkmen chaty (5) hosh geldiñiz!.

Dowamy »

2236 138
Köneler, 11 years ago


Dostlarym bar- men bar

Salam dostlarym! bond,usher,öwezz,baýram-jm....shu temany dostlarym bilen gürleshmek üçin açdym.

Dowamy »

2665 201
Köneler, 11 years ago


Gün energiýasy arkaly ishleýän telefon

Salam hormatly talyplar we agzalar!.günorta koreýanyñ meshhur ''samsung'' kompaniýasy gün energiýasy arkaly ishleýän dünýäde ilkinji jübi telefonyny öndürendigini habar berdi.maglumatlara görä,onuñ günesh paneli akkumulýatoryñ arka tarapyna berkidilen.''blue earath'' atly telefonyñ günesh paneli telefony elektrik energiýasy bilen üpjün edýär.''sams...

Dowamy »

1174 37
Köneler, 11 years ago


Suwdan goragly mp3-pleýer

Salam hormatly talyplar we agzalar!.siziñ synlaýan ''nu dophin touch'' atly mp3-pleýerñizi islendik howa shertlerinde peýdalanyp bolýar.bu geñenaýy enjamyñ içine suw girmeýär we ol sensorn ekrany bilen üpjün edilen.''dolphin touch'' mp3 pleýeriñ göwrümi 4 gigabaýta deñ bolup,onuñ içine müñden gowrak aýdymlary sazlary ýazdyrmak bolýar.sheýle hem enj...

Dowamy »

1018 8
Köneler, 11 years ago


12 megapiksel kameraly jübi telefony.

barselona shäherinde geçirilen mwc 2009 (mobile word congress) jübi telefony sergisinde biri-birinden ajaýyp telefonlardyr beýleki enjamlar sergä çykaryldy.bularyñ arasynda özüne ünsi çekýänleriñ biri bolsa 12,1 megapiksel kamerasy bolan jübi telefony boldy.oktýabr aýynda satuwa çykarylmagyna garashylýan sony ericsson shereketi tarapyndan öndürilen...

Dowamy »

1133 20
Köneler, 11 years ago


Hytaýda iñ kämil komýuter öndürildi.

Hytaýda bir sekunduñ dowamynda dört trillion funksiýany ýerine ýetirip bilýän komýuteriñ tanyshdyrysh dabarasy boldy.habarda aýdylmagyna görä,ýurduñ komýuter tehnelogiýasy iñ soñky önümlerden bolan Yitian atly bu komýuter,Lançao shereketi tarapyndan ishlenilip taýýarlanyldy.Adaty komýuterleriñ uluguna barabar bolan bu komýuter bir sekunduñ dowamynd...

Dowamy »

1213 14
Köneler, 11 years ago


Türkmen rap ýyldyzlaryna ses bereliñ!

Salam hormatly talyplar we agzalar!.zumerchas we syke shularyñ haýsysyna ses berýäñiz!.ses berishlik bashlandy.ses bereniñizde diñe birine ses bermeli!!!.

Dowamy »

5117 176
Köneler, 11 years ago


Türkmen chaty (4).

Salam hormatly talyplar we agzalar!.chata hosh geldiñiz!!!

Dowamy »

2423 157
Köneler, 11 years ago


Samuraý bilen gyzykly söhbetdeshlik.

Salam samuray sen bilen talyplar.com tannyshak diýär! Özüñi tanyshdyr!.soraglara jogap ýazarsyñ diýip umyt edýän.

Dowamy »

1369 37
Köneler, 11 years ago


Nowruz baýramçylygy barada.

Salam hormatly talyplar we agzalar!.sizi ýetip gelýän ýagny musulman baýramy täze ýyl bilen gutlaýan!.nowruz baýramynyñ gelip çykyshy barada içiñizde bilýäniñiz bar bolsa gaýrat edip ýazyñ.

Dowamy »

2635 40
Köneler, 11 years ago


World mobile phon.

Salam hormatly talyplar we agzalar!.men bu temany açmak bilen siziñ haýsy telefon modellerini gowy görýändigiñizi bilesim gelýä!.hemde gowy görýän telefonyñyz haýsy tarapdan ýa-da näme ish bitirýär.meselem:iphon,nokia,sony ericson,samsung...shu telefon kompaniýalaryñ haýsysy gowy?!we haýsy modeli.shu taýyk arkaýyn ýazyberiñ!. jogabyñyza garashýan!....

Dowamy »

2037 65
Köneler, 11 years ago


Türkmen chaty (3)

Salam hormatly talyplar we apzalar!.türkmen chaty 3 hosh geldiñiz!!!.

Dowamy »

2158 100
Köneler, 11 years ago


Gyzlary nickinden tanap bolonok.

Salam hormatly talyplar we agzalar!.menä shu saýtda köp gyzlary tanamok.gyzlary nickinden kän tanap bolanok,shonuñ üçin gyzlar özlerini tanyshdyraýsa gowy bolardy.

Dowamy »

1551 37
Köneler, 11 years ago


8 mart baýramyñyz gutly bolsun gelin-gyzlar.

Salam hormatly talyplar we agzalar!.men shu temany açmak bilen hemme enelerimiziñ-ejelerimiziñ gelin-gyzlaryñ 8 mart baýramy bilen ýer ýüzündäki hemme gyz-gelinleri gutlaýan.olara berk jan saglyk arzuw edýän.aýratynam talyplar.comuñ gyzlaryny gutlaýan!!!.

Dowamy »

8745 70
Köneler, 11 years ago


Türkmen chaty (2)

Salam hormatly talyplar we agzalar.chata hosh geldiñiz!!!

Dowamy »

3265 264
Köneler, 11 years ago


Türkmen chaty (1)

Salam hormatly talyplar.CHATA hosh geldiñiz!!!

Dowamy »

3731 251
Köneler, 11 years ago


Tanyshlyk

Salam hormatly talyplar.kim nirde ýashaýa,kim näme edýä,koroçe her kim özüni tanyshdyraýsa.

Dowamy »

1760 50
Köneler, 11 years ago


Her kimiñ gowy görýän telekanaly.

Salam hormatly talyplar.Her adamyñ öz görýän telekanaly bar.Sho özüñiziñ oñat görýän telekanalyñyzda näme programalary, kinolary,habarlary,peredaçalary görmegi oñat görýäñiz.Umuman özüñiziñ oñat görýän telekanalaryñyz barada gürüñ açaýsañyz.

Dowamy »

2705 69
Köneler, 11 years ago