Hormatly akyllysumak

Kanuny bozmak gūnà. Patşañ (imperatoryñ)sözūni ýykmaly dàl eken. Bir dinibaşga ūn iki ynsanyñ psihiciski söweşem hökman dàl. "Din,syýasat we özūń barada hiç wagt gūrrūñ etme" pikire gulluk edip men dilimi saklanymy kicilik görmàñ. Bu bayram azgynlyga eltyar. Name ūcin sen onda başga yurtlaryñ mango,dewali.palow we şm baýramlaryny bellañok?

Dowamy »

724 0
Sorag-jogap, 2 years ago


Tötànliklere ynanýañyzmy dostlar

Edil meniñ özimà ynanamok. Tötanlik diyip zat yokdyr öytyan.
Gadym zamanlarda bir hudayhon,gije gundiz ybadat edip,namaz okap ýören molla kişi bolupdyr.Gūnlerde bir gūn ýañky molla ybadat edip durka birden bir ýas yigit batly gapyny acyp" molla aga oba sil gelyà derrew obadan gitmeli" diyipdir. Onda molla"ai inim şu wagta cenli men Alla ybad...

Dowamy »

815 1
Bilim, 2 years ago