Kanuny bozmak gūnà. Patşañ (imperatoryñ)sözūni ýykmaly dàl eken. Bir dinibaşga ūn iki ynsanyñ psihiciski söweşem hökman dàl. "Din,syýasat we özūń barada hiç wagt gūrrūñ etme" pikire gulluk edip men dilimi saklanymy kicilik görmàñ. Bu bayram azgynlyga eltyar. Name ūcin sen onda başga yurtlaryñ mango,dewali.palow we şm baýramlaryny bellañok?

Sorag-jogap, pedagog tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir