Edil meniñ özimà ynanamok. Tötanlik diyip zat yokdyr öytyan.
Gadym zamanlarda bir hudayhon,gije gundiz ybadat edip,namaz okap ýören molla kişi bolupdyr.Gūnlerde bir gūn ýañky molla ybadat edip durka birden bir ýas yigit batly gapyny acyp" molla aga oba sil gelyà derrew obadan gitmeli" diyipdir. Onda molla"ai inim şu wagta cenli men Alla ybadat doga etdim, ol meni beyle yagdayda halas eder,sen beylekilere duydur"diyipdir. Yigit bolya diyip gidipdir. Az salymdan sil gelip ýañky mollañ mal mūlki,öyi öwzary bilen dolap alyp gidipdir. Suwda gark bolup barýarka gaýykly adamlar cykypdyrda "molla aga elini ber" diyipdirler. Onda ol"yok men Alla ömrūme ybadat etdim ol meni beyle gynamaz "diyipdir.Gayyk başgalary halas etmane ugrapdyr,molla bolsa suwa gark bolup ölūpdir.
Molla o dūnyede nagilelik bn hudaya"men saña ömrūme ybadat etdim cokundym dileg etdim ,sen bolsa ile ryswa edip meni gark edip ,kösàp janymy aldyñ " diyipdir.
Huday aydypdyr"Sen meñ gowy görýàn gulum.ol sil gelende köp adam öldi emma şu gulum ölmesin diyip saña bir yaş ýigidi duydurmaga ugradypdym.emma ,sen meniñ kömegimden ýūz öwurdin. Şondada seni gowy görip ybadatlaryñ hatyrasyna ,gark bolup baryarkan gayykly adamlary ugradypdym. ,Emma ol kömegimdenem ýuz öwurdiń.Meniñ hic guluma entak öz elimi uzadyp halas eden yerim yok. Men dine yşarat yollayan,şoña dūşūnseñ şol meñ kömegimdir "diyipdir.
Tötanlikler barmyka dostlar? Pikirleri yazayalyñ

Bilim, pedagog tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir