Futbol dunyasinin faktlary

1.Pepen Gowy Goryan ishi Awchylyk eken.2.C.Ronaldo Lionel Messiden 869 Gun Uly Eken,C.Ronaldan Ogly Bolsa Messin Oglyndan 869 gun uly eken.3.Manchester Siti 1945-nji yylda Manchester Yunaytede Oz Meydanchasyna oynamaga Rugsat beripdir,Sebabi Ikinji Jahan Urshynda "OLD TRAFORD" Stadionyna uly shikes yetipdir.4.Marko Reus Eger Men Futbolist Bolmadyk...

Dowamy »

893 3
Köneler, 5 years ago


A sen muny bilyadinmi

1).. Kinder sýurpriz şokolady (A.B.Ş)-da kanuna laýyk şokolad däldir2).. Adamyn ysy haýwanlaryn ysyndan has gùýçlidir.3).. Towşan arkasy ýada arkasyndan gelýan howpy görup bilýan jandar..4).. Tarantul möýi 2 ýyllap aç gezip bilýar...5).. Yahoo-nyñ ilkinji ady Jerris guide to world wide...6).. Urugwaýda ( Freedom) ýagny " Erkinlik" diýip turme bar ....

Dowamy »

1078 2
Köneler, 5 years ago


Futbol yyldyzlaryndan gen galdyryjy faktlar

1.Flip Lahm Oz Karyerasynda shu wagta chenli  bir gezegem Gyzyl kartychka almadyk oyunchydyr.2.Neymar Ronoldinyadan bay eken onyn 80 mln  ewrosy bar Ronaldinyon bolsa 78 milyon.3.Henry (Anry) Bul oyuchy Red-Bulls komanda-da  135-oyun oynap 52 gol salyp 49 assisti bolupdyr Mundan on Red-Bull Komandasyna beyle netijeli oyun gorkezen oyuchy yok eken.4...

Dowamy »

887 5
Köneler, 5 years ago


Futbol dunyasinde gen galdyran faktlar

Salam Gadyryly Futbol Soyjuler we futbolyn sportyn Mushtaklary sizi Hayran Galdyrjak Futbolda Bolup Gechen Wakalar Hakynda Tanyshdyrmakchy ! Size bu gun Sholoryn 10 dan gowragy bilen tanysharsynyz!onda name Bashladyk:
1.Coca-Cola Kompanyasy Dunyanin In Tanymal Oyunchysy   Ronaldinyo Bilen Reklama Kontragtyny Pozypdyr Sebabi: Ol Interwiyu Ber...

Dowamy »

1112 18
Köneler, 5 years ago


60 sekuntda internetde bolup gecyan zatlar

1)Her 60sekuntda Googleden 2.000.000(2milýon) sany gözleg edilýär.2)Instagrama 1 minutda 27.800 sany surat ýüklenýär. Bu suratlara bolsa bir minutda 510.000 like basylýar.3) Bir minutda Twitter’da 278.000 tweet zyñylýar.4)Facebookda paýla$ylan zatlara 1.875.000 like goýulýar.5)Facebook’a minutda 208.300 surat ýüklenýär.6)Her 1minutda 200.000 kişi,...

Dowamy »

802 1
Köneler, 5 years ago


Gyzykly maglumatlar

☑ Adamyñ teniniñ temperaturasy selsiÿanyñ 28 gradusyndan aşak düşse adatça, ölüm howply hasap edilÿär, ÿöne adamyñ endamynyñ temperaturasy 14.4 gradusa çenli aşaklanda hem ony direltmek başardypdyr. Şu wagta çenli bu rekord san hasaplanÿardy. 2000-nji ÿylda 29 ÿaşly norweg zenany lyžada typyp ÿörkä, doñ ÿarylyp buz ÿaly suwa gaçypdyr we halas edÿän...

Dowamy »

1276 1
Köneler, 5 years ago


Muny bilmek gyzykly

Salam talyplar.com yn agzalary.Bu maglumatlar gownunizden turandyr diyip umyt edyan.Onda baslalyn:
BMGnyn beryan maglumatlaryna gora,yer yuzunde her gunde 250mun chaga dogulyar.bu bolsa her sekuntda,takmynan 3chaga dogulyar diyildigi bolyar.******
Statistikanyn beryan maglumatlaryna gora 2milliarddan dine 1adam 116yasdan anry gecip bi...

Dowamy »

1046 4
Köneler, 5 years ago


Gyzykly maglumatlar

Bir duysh ortaca 2-3 sekunt dowam edyar.IQ testi yokary adamlar has kop duysh goryarler.Las Vegas shaherindaki kumarhanalarda hic hili sagat yok.Bir adim atmek un 200 myshsa hereketlenyar.Ortaca ayallaryn boyy erkeklerden 12,5sm gysga bolyar.Ayak bashbarmagynda 2sunk bolup,galan barmaklarda 3sunk bolyar.Itlerin deri mazi ayagynda bolyar.Govsi tuysu...

Dowamy »

1116 2
Köneler, 5 years ago


Gareth Bale Realy terk edermika

Madridin Real toparynyn ezber yarymgoragcysy Gareth Bale Angliyanyn Mancester Yunayted topary rekord mukdarda 153 mln€ hodurleyar bu barada enceme inlis nesirleri habar beryar emma gyzykly tarapy Bale nin sertnamasynda nyrhy 1 mlrd diyip bellenen. Bale sertnamany Man yunaytedin talimcisi Van Gal islegli emma Van Gal zhurnalistlen Bale baradaky sora...

Dowamy »

733 0
Köneler, 5 years ago


Muny bilmek gyzykly(okap görüñ azajyk yazylan)

Taylandyn Sha zenany 1880-nji yylda hemme kishinin gozunin onunde suwda bogulup jan beripdir.Chunki, Sha zenana el degirmek gadagan eken.

WhatsApp-in gurujysy Brian Acton 2009-njy yylda Facebook shereketine ishe girmek islapdir emma kabul edilmandir.

Meshhur yazyjy Tolstoy wokzalda donup, Oscar Wilt bolsa otelda yoklyk...

Dowamy »

1002 2
Köneler, 5 years ago


Kompyuterin klawiaturasynyn duwmelerinde (f we j, 5) cykyp duran cyzyk name?

Klawituranyn f,j we 5 duwmelerinde cykyp duran cyzyk bar. Muna belki uns berensiniz belki uns berenem dalsiniz. Munun esasy iki sebabi bar :
1. Gozleri gormeyan adamlar ucin goylan. Sebabi gozleri gormeyan adamlar kompyuterde hat yazjak bolanlarynda sol harplardan (f we j) ugur alyarlar. Olar sol harplary tapyp beyleki harplaryn yerlesisini...

Dowamy »

1494 1
Köneler, 5 years ago


Muny bilmek gyzykly

1).Käshir towsanlar üçin zyýanlydyr. 2).Wagtynyñ köp bölegini aýdym diñläp geçirýän ýashlar beylekilere göra 8 esse köp depresýona giryäler. 3). Iñ garyp amerikalylar dünýaniñ 80% den baýdyrlar. 4).Bütün taryh boýunça alynan suratlaryn(fotooparat, tel we beylekiler bn alynan ) 4%i facebookda bardyr. 5).Eminem mekdepden kowulmanka 9-njy synpy 3 geze...

Dowamy »

1136 2
Köneler, 5 years ago


Gyzykly faktlar (okap gorun gyzyklydyr)

Boliwiýada professional deñizçileri taýýarlaýan mekdep bar. Gyzykly ýeri hem bu döwletde hiç hili deñiz ýok.
Ömri boýunça erkekler sakalyny almasa, sakalynyñ uzynlygy 8.5 metre ýetmegi mümkin. Erkek adam bütin ömri boýunça sakal almana 3350 sagadyny sarp edýär.
Dünýäniñ köp döwletlerinde eje sözi "m" harpy bilen başlanýar.
Demi...

Dowamy »

1291 5
Köneler, 5 years ago


Guşlar asteroid heläkçiliginden soñ nädip diri galdylar.

Täze bir ylmy gözleg dinozawrlary gyran asteroidiň ýere düşmüginden guşlaryň nädip halas bolup galandygynyň anygyna ýetmäge synanyşýar.Hasabatda guşlaryň halas bolmagynyň ýumurtgalarynyň şekilleri bilen bagly bolmagy mümkin diýilýär. Gözleg toparlary 250 million ýyl mundan öň Mezozoý erasyndan biziň döwrümize çenli bolan aralykdaky guş ýumurtgalary...

Dowamy »

738 0
Köneler, 5 years ago


Futbol barada gyzyklyja maglumatlar

-Hindistan 1950-nji ýylda Dünýä çempionatyna gatnaşdyrylmady. Sebäbi hem oýunçylaryň meýdança aýakýalaňaç çykýanlygydyr.Franck Lampard dunyanin in zehinli futbolcylarynyn biridir. Onun IQ-synyn derejesi 150-a den. Ol futbolcy bolmadyk bolsa atomlar bilen is salsyp biljek alym bolardy.
-Futbolcylaryn arasynda in yokary tizlik Antonio Valensia...

Dowamy »

603 0
Köneler, 5 years ago


Bilaymeli zatlar

1-Rentgen şöhlesi barlaglaryna görä,Leonardo da Vinci'niñ Mona Lisa portretiniñ reñkiniñ aşak gatlagynda onuñ yene 3 görnüşi bar eken. 2-Dünyäde iñ köp aydylyan aydym bolan-"Happy birthday to you!" aydymjygy awtorluk hukugynyñ goragy altyndadyr. 3-Ayal maşgala tarapyndan düşürilen yekeje apaçyly western filmi bar eken. 4-İkinji jahan urşy döwründe...

Dowamy »

1084 7
Köneler, 5 years ago


Futbol barada maglumatlar (gysgaca)

1.Finlandiýanyň rowaýaty oýunçysy Pentti 1986-njy ýylda geçirilen futbol duşuşyklarynyň birinde öz derwezesine 5 gol saldy oýundan soň, ýoldaşlary Pentä kompas alyp beripdirler.
2.Maskerano Argentinanyn yygyndysynda oynap baslanda onda professionallyk futbol derejesi hem yokdy.
3.Kolumbiya bilen Argentinanyn arasyndaky bolan dususykda...

Dowamy »

1013 4
Köneler, 5 years ago