çilim çekmek howplydyr

Türkmenistanda jemgyýetçilik ýerlerinde degişli Kanun esasynda çilim çekmek gadagan edilendir. Munuň özi jemgyýet üçin örän peýdaly ýagdaýdyr. Çilimiň düzüminde adam saglygyňa zyýanly maddalar bardyr. Her çilimiň düzümindäki takmynan 6-8 milligram nikotiniň 3-4 milligramynyň gana düşýändigi subut edildi. Çekilen 1 çilimiň tüssesi 0,5 grama deňdir....

Dowamy »

1250 2
Köneler, 6 years ago


Döwletlilik patasy.

Daňdanyň ak säherinde, Gürgenç galasyndan saýlanan iki sany atly, üsti ösüp oturan gür sazakly örküç-örküç çägesöw gum depelerini yzda goýup, ylla diýersiň uç-gyraksyz ýaýylyp ýatan giň Garagumyň bürgüdi kimin günorta-gündogar tarapa okdurylyp barýardy. Atlaryň biri dal bedew beýlekisi bolsa çat maňlaýyndaky ýarymaý şekilli, ak tegmili aýratyn ýara...

Dowamy »

875 0
Köneler, 6 years ago