hormatly talyplar hemmanizi yetip gelen baydak bayramynyz bilen tuys yüregim bilen gutlayan.hudayjan mahriban watanymyz TURKMENİSTANA mundan beylagem gullap ösmegi nesip etsin we bizde watanymyzy ösdürmek üchin zahmet chekmegi nesip etsin düşünene tugda düşündiriş kan dikildimi ol yer türkmene mekan yaşlar eziz yaşlar bu bir sapakdir sizden hayyş mydamö tug bilen bekan sizden hayyş mydam tug bilen bekan hemmanize üstünlik arzuw edyan:)

Köneler, guler_yuzli tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir