Wulkan agamyz uzak ýa$a

Salam agzalar we myhmanlar bu gün aktiw agzalarmyzdan biri bolan wulkan agamyzyñ doglan güni, geliñ agzamyzy bilelikde gutlalyñ

Dowamy »

1090 26
Köneler, 7 years ago


WEPALYLYK HAKYNDA ROWAYAT!

Gadymdan galypdyr sheyle rowayat,
Bolupdyr bir yigit, ady hem Bayat.

Dowamy »

1130 14
Köneler, 7 years ago