gyz oglana dost diymelimi ya jora? oglan gyza jora diymelimi ya dost? aslynda ikisi dost ya jora bolyp bilyalermi? bilyan bolsa olar biri birine name diymeli?

Köneler, Batyr1986 tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir