Öñ 2016-2017 nji ýyllarda men talyplar.com -a girip başlamda dizaýny we funksionaly tarapdan hazirki talyplardan gaty tapawutlydy.Şol talyplar.com maña has ýarapdy sebabi onda (menu -da) haýsy agzalaryñ online -dygy,näce myhman bardygyny görkezýärdi.Ondan başgada soñky ýazylan teswirlere basañda agzalaryñ temalara iñ soñky ýazan teswirlerini görkezýärdi.Käbir täze agzalaryñ geñ galmagy hem mümkin ýöne şo wagt Çat hem bardy agzalar biri birleri bn ýazyşyp bilýärdiler.Doly ýadyma düşenok profile surat goýup bolýadymy ýa da bolanok ýöne özüñ hakda maglumatlary goýup bolýady(ýashayan ýeriñ,at,familiýa,poçta,wezipe).We blog acylanda harplary kursiw,bold,reñkli ýa-da salgy edip goýup bolýady... Meñ pikirimçe şo talyplar.com şuwagtky talyplar.com-dan has...

Tehnologiýa, AndroidHacker tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir