Hormatly agzalar, mende bir sorag bar, sonky temalaryn kopusi hudaya sukur din barada gityar, oran gowy temalar, menem suna bir gosant gosasym gelyar. Kafyr diymek name? suny bilyarsinizmi, men bilyarin, sizin dusunjaniz nahili?

Köneler, bmw525 tarapyndan 9 years ago
  Yazlale 9 years ago
 • dine ynanmayan
  bmw525 9 years ago
 • Sagja bolun dine uymayan
  Cwetocek 9 years ago
 • ha 'dine uymayan'
  bmw525 9 years ago
 • Hic hili dine uymayan, (ateist)
  Cwetocek 9 years ago
 • ha dushnukli! atesitler asla hich hili dine uyanoklarmy yada dine musulman dinine?!
  gezegen 9 years ago

 • 1- ehl-i kitabın tamamı, yani bütün yahudi ve hristiyanlar kâfirdir.
  2- yahudi ve hristiyanları kâfir kabul etmeyen de kâfirdir.
  3- yahudi ve hristiyanları kâfir kabul etmeyenin kâfir olduğunda şüphe eden de kâfirdir.
  ruslanjan 9 years ago
 • kafire kafir diymek gunahdyr dine onun uchin doga edin goy alla olara dogry yol gorkessin diyip
  bmw525 9 years ago
 • Musulman, hristian, budda, krishna, we beyleki dinlere "garaz hic hili dine uymayanlara" aydylyar, kopler ruslara kafyr diyyar yone ol beyle dal
  ruslanjan 9 years ago
 • yslam dini kanunlary inche bolan din daldir yslam dini adalatly dindir adalat her bir ynsan uchin denlikdir eger yslam dininin bar yerinde
  bmw525 9 years ago
 • Gelin yslam agadan sorap gorelin!!! Yslam aga jogabyny aydayynda
  bmw525 9 years ago
 • Gelin yslam agadan sorap gorelin!!! Yslam aga jogabyny aydayynda
  unversal 9 years ago
 • birine kapyr diysen olam kapyr dal bolsa sony diyen adamyn ozi kaPyr bolya. Sonu ucin hickime bilman kapyr diymalin. Munafik diyip bir zat bar o bolsa birine gowu gorunjek bolup namz okap sonam ony taslanlandyr. Yagny 2 yuzli adamlardyr. Biz dine Allahyn razylygyny gazanmak ucin yasamalydyrys. Hemmanizden Allah razy bolsun.
  Laplandiya 9 years ago
 • menem oz pikirimi aydayyn menzesh bolmagam ahmal,kafir yagny men pikirmche hudaysyz,hudayyn barlygyny,inkar eden adam.yslam dininden bashga dine uyanlar kafirdiler.has dushnukli dilde aytsak sheylerak bolayya oytyan.
  Laplandiya 9 years ago
 • bram yslam dininden bashga dine uyyan adamlar musulman daldirler,allanyng dini yslam dinidir..sho un hemme zat dushnukli dami
  ruslanjan 9 years ago
 • onda hiristiyan dini kimin dinika olaram hudaya ynanyar shu barada ginishleyin bilyaniniz bar bolsa paylashalyn.
  Laplandiya 9 years ago
 • hristiyan dini ol uch sanak birlik diyami namemi,ruh ogul ata huday yene,beyle din yok,yalnysh dini yoretyaler,ybrayym pygamberem,isa pygamberem,muhammet(s.a.w)em shol bir dini yslam dini bize yetirip geldiler.
  ruslanjan 9 years ago
 • sag bol Laplandiya!Bashgada pikriniz bar bolsa yazayyn arkadashlar!
  Kukolka 9 years ago
 • meň pikirimçe allatagallanyň barlygyny kabul etmeýän ynsan-kapyr.
  Laplandiya 9 years ago
 • إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ

  آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُون
  (bakara 62)
  Muhakkak ki, âmenû olanlar ve yahudi, hristiyan ve sabii olanlardan kim, Allah'a ve ahiret gününe inandı ve ıslâh edici ameller işlediyse (nefsini tezkiye etti ise ), artık onların mükâfatları Rab'lerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar.َ(turkche bilyanler terjime eding hayysh)
  Laplandiya 9 years ago
 • وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ
  أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِي
  (bakara 111)
  Ve dediler ki: “Cennete yahudi veya hristiyan olan kimselerden başkası asla girmeyecektir.” Bu, onların emaniyesidir (zan ve kuruntularıdır). “Eğer siz sadıklar iseniz delillerinizi getirin.” de
  Laplandiya 9 years ago
 • بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ
  رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ
  (bakara112)
  Hayır, (öyle değil), kim vechini (fizik vücudunu) Allah'a teslim ederse, o muhsin olur. Artık Rabbinin katında onun ecri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar.
  Laplandiya 9 years ago
 • gayrat edin turkche bilyanler turkmencha owurayinda shu yokarkyny
  ruslanjan 9 years ago
 • gysgaca aydayyn:bashga dinlere ynanyan ynsanlar hudayyn barlygyna we kyyamat gunune ynanyan bolsa olara jennetin gapysy achykdyr we olara gorky azaby yokdyr men dushunshim sheylerak
  Laplandiya 9 years ago
 • shujagaz terjimelerden chen tutsak,alla tagala,hristityanlar yehudularam jennete girer diymeyade,ege olar alla iman etseler olarynam jennete girjek digni aytya.bulam,yslam dininden bashga dining yalnyshlygyny aytya.sheyle pikirim menga.
  ruslanjan 9 years ago
 • bulam erbet dal wah menem terjime etmek uchin wagtym yok
  akushjan 9 years ago
 • menin pikirimce kafyr diyilip dinsizlere aydylyan bolmaly we hristianlaryn musulmanlardan tapawudy olar dileg edenlerinde Allahdan daldami Isa pygamberden dileyarler.
  unversal 9 years ago
 • muhammet pygamber *sas*gelendenson ona ynanmayan hristiyanlar wapse jennete gitmeyamika diyan mena.
  akushjan 9 years ago
 • brmarvelous adamlar hakykda pirlerden zat dilemeli dal. Olara Alladan menin dilegdes bol diymeli.
  nauk 9 years ago
 • kimin jennete kimin dogzaha gitjegi beldi dal men musulman diyip etjegimi etsem menem barman jennete. Kafirlar barada dushunjam allaha ynanmayanlan bary kafirlardyr kim bolandada. Mukades kitaplar barda aydamda kurany kerimden bashkasy yyllaryn gecmegi bl utgedilen. Kafirlar soragsyz dogzagadyr. Yslam dini barada kapir diyenimiz blen yigrenic doremeyar men musulman diyip etjegmizi etyas shon ucin yigrenic dorayar dostym. Universal dost dine hristyanlar gitmeya kim ynanmasa sholar gidejekdir hakkinizi halal edin
  Laplandiya 9 years ago
 • yokarda ayatlarda aydylshy yalak kimde kim hudaya iman etse diyilya,sen kimligin tapawudy yok,men arap,ya men turkmen diyening bn jennetede gidenok,ya musulmanam bolanok,musulmanchylyk iman bn bashlanya we gidenimizde de yekeje shony alp gityas.sen yewrey bol johit bol,tapawudy yok,hudaya iman et,we jenneti gazanarsyn.
  Hristiyanlar Alladan dalda Isa pygamberden dileg etyaler sheylemi? Onda Turkmenlerin kopusi ak ishandan dileya, bulan dini name bolya.

  ak ishandan ya yene bir owulyaden dilemeklik ol shirik etmek bolya,yagny mushrikchilik.gaty agyr jezalandyryljaklardyr mushriklerem..
  dogry bilman ay sen kafir ya mushrik diymeklik yalnyshlyk.esasy zat sen kimligin dal,sening imanyng hudaya wepalylygyn gerek.
  Goool 9 years ago
 • yalñyshmasam DINE YNANMAYANLARA KAFYR DIYILYAN BOLMALY
  Goool 9 years ago
 • Bu temada garalanypdyr. Ap-akja bolany
  bmw525 9 years ago
 • Gool! dogry aytyan dost hic hili dine uymayanlara aydylyar
  Cwetocek 9 years ago
 • jennete kimin girjegini
  kesgitlemek bize kynyrak
  dusher...
  brmarvelous | 2010-10-22
  08:28:24

  dogry!
  nauk 9 years ago
 • bolmana kitaby durshuna utgetmediler. Muhammet*as* onki gecen pygamberler*as* sonky pygamber muhammet *as* geljegini aydyp gidendirler. Bashkalar name diyse diysin biz oz borjumyzy yerne yetirelin oz dinimizi goralyn. Iman getiren bashka dindaki adamlar kandir. Bizem imanymyzy goralyn. 3gun bundan on ors adam musulman bolan ders gecip gitdi alla razy bolsyn ondan
Teswir ýazmak üçin Içeri gir