Bu gun ayra dusdi durmus yolymyz Belki bagtly gun yatlarsyn meni Ya uly boldymy tutan palimiz Belki toy guninde yatlarsyn meni Ayralyk derdi bar menin basymda Yatsam duysimde tursam husymda Seydip dali boldym juwan yasymda Belki gaygy gamda yatlarsyn meni Elin bn öz bagtyny yatyrdyn Ömirlik yoldasyny baky yitirdin Dusinyan sanada hasrat getirdim Belki hasratly gun yatlarsyn meni Uzak otyrmarsyn yzyna garap Gunde savcy geler rugsadyn sorap Enen atan sana bererler azat Belki azatly gun yatlarsyn meni Ahyr birinin toy sahedi alnar sondan son toy sahedi bellener sol gun sen gelnanjyn geler belki gyzyl kurtan icinde yatlarsyn meni Toy gutarar adam galmaz dasynda Bir yas yigit gelip durar gasynda Aylap urar gyzyl kurtan basyndan Belki sol pursat yatlarsyn meni Gyzlyk buysanjyny alar elinden yapysar ol senin nazik teninden ol gun isleg arzuw soralmaz senden Belki gözyas bn yatlarsyn meni Danatar gutarar hasratly gije sol gunden son bolar adyn gelneje umyt bn bakarsyn yagty geljege Belki umytly gun yatlarsyn meni sol gunden son ey senin adyn sahelce zat un alnar badyn sonda yadyna dusermi söyen yigidin belki söydim dp yatlarsyn meni ay gecer yyl gecer dogylar caga az kem yatdan cykar gaygy alada sonda da kawagt bakarsyn yola belki yola bakyp yatlarsyn meni bu gun gosgy yazyan yurek para ayrylyk derdi bar tapylmaz care asyk oglan gozyas döker bicare arzuwlar arman bn yatlarsyn meni Aytyan bu gun sana ayrylyk guni yatdan cykarmaryn söygilim seni dinle söygim menin soyguli sözimi belki su gosguda yatlarsyn meni!!!

Köneler, Cris tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir