salam dostlar govumysynyz??????????men bilesim gelya turkmenlerde desantlar spesnazlar barmyka?????????????turkmenlerde hic sheyle zatlara hoves yokday bizin kilerde harby samolyot tank diyya hic haysy yok bizde uytgeshigirak zat howeslendirjek zat yok bizde dine bet yashamaly bet geyinmeli bet jaylarda yashamaly dine shuny bilyas

Köneler, hayt92 tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir