Men bir gowy goshgy okadym. Örän prikol. Talyplardan gözleshdirdim yok eken (öydyän). Shonuñ üchin shu yere shu goshgyny yazmakchy shu yere.

Köneler, hallboy tarapyndan 9 years ago
  hallboy 9 years ago
 • Yatlamadan
  Görmekçidim bagtymy
  Gyş günüdi.Guşlykdy
  Gyşda söyging wagtymy
  Ah yaşlykdy yaşlykdy

  Ne gyş guyzi bilyar ol
  Ne gündizi bilyar ol
  Dinge gyzy bilyar ol
  Giden göwni hoşlykdy

  Saldyng başa na gün gyz
  Nira baryan sagin gyz
  Bagül gabak,bagül gyz
  Göz ümledi daş çykdy

  Ene gyngyr bakmady
  Myhman diyip çaklady
  -Yumurtganyz yokmydy
  -Wah,ketegmiz boş çykdy

  Çyn aşykdym hoçjettim
  Şol gyz diyip otçekdim
  Yumurtgany natçekdin
  Jubunema boşlykdy

  diyip eglendim
  Yoklygyna begendim
  Bir garypja oglandym
  Bar baylygym yaşlykdy

  Diydim:
  Öyden çykdym.Kümede
  Gara gözler gaş kakdy

  Hatym berdim geregme
  Aram girdi yuregme
  Agşam iyjek çoregmem
  Peşgeş berdim,açlykdy

  Nan-in uly sowgatdy
  Tutdyrmazak tez atdy
  Gije geçdi dan atdy
  Şol –in belent buşlykdy

  Çykmalydyk kenara
  Geldi menzap çynara
  Nam boldyka yanwara
  Tokaylykdan gün çykdy

  Görejine garadym
  Alyn saçyn daradym
  ....Üç ay geçdi aradan
  Gyzyn yeri boş çykdy

  ...Şahyr sesin kes indi
  Söndi otly kesindi
  Yanrap yörme bes indi
  Agtygyna diş çykdy
  funny 9 years ago
 • Gowy goşgy eken, sagbol
  AKG 9 years ago
 • Salam. Hallboy bet.
  Bravo 9 years ago
 • Bet aydym :D :P
  Golden 9 years ago
 • manyly goşgy.bet
  Broker 9 years ago
 • Ay sagja bolay atdash, bekinden bet eken :D
  okekekkeyke
  Cwetocek 9 years ago
 • gowja goshgy eken yalnyshmasam akysh saparow aydym edip aytyady oytyan
  hallboy 9 years ago
 • Howwa CwetocekGulJan, dogry tapdyñ! :)
  Yazlale 9 years ago
 • Hallboy gowy goshgy. sen goshgy okamany gowy goryan oytyan. sen ozun goshgy yazanokmy?
  Mollanepes 9 years ago
 • Yaman gyzykly ekenay,aydymy-da gowy
  Leylisa 9 years ago
 • Bet goshgy sagbol
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri