Salam gadyrdanlar stressi nadip atmaly,her kim nameler edyar? Stressin namedini bilmeyanlerin dykgatyna stress alada,derde menzesh.yone dert dal ortada duryan adam beynisinin icinde oylanmalar gysynmalar bulardan nahili ayrilmaly dert hemme kishilerde bardyr. Yok mende diyyanler bagtlymy? Men meselem bir zada aladansam yeke ozum dasharda gezmani tebigat bilen bolanymda ozumi rahat duyyaryn,kawagt gaharlanyp yoren adamlara dush gelyan olar gaharyny gidip bazarlarda yada kocede 50 gram arak ichyanlere gabat gelyan wagtym boldy,olara sorag berdim name ucin icyaniz diyip? Jogap sheylerak derdim bar! Diymek onda netije stresini arak bilen yenyanler bar eken! Sheylelikde kim stresini nahili atyar? Gyzlarda stresini nahili atyar?

Köneler, didar27 tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir