Bir gün synpda okuwcylar goh-galmagal edip otyrkalar mugallym gapydan giryarde gaharly yerine gecip oturyar. Synp tagtasyna "1" sanyny yazyar. Seredin, bu bir kishilik, adamkarcilikdir diyyar. Durmusda ele alyp biljek in gymmatly hasiyetiniz.. Sonra "1" yzyna nul "0" goyyar. Bu, ustunlikdir. Bir adamkarcilik 1-i 10 eder. Yene bir '0' goyyar. Bu, tejribedir. "0" lar kopelip, san uzalyp gelyär: basharjanlyk, disiplin, söygi... Her goyulan "0" -yn adamcylygy 10 esse baylashyar, yokary derejelere yetyar. Sonra mug. "1" öcüryär. Yzynda bir süri "0" galyar we mugallym diyyär: "adamkärciliginiz yok b.sa, galan zatlar hiczatdyr!"

Köneler, MELISSA tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir